پرداخت فرش چیست ؟

این که پرداخت فرش چیست، برای بسیاری ناشناخته است. پرداخت فرش به معنی گرفتن پرزهای اضافی فرش برای صاف کردن سطح آن است. این کار که پس از اتمام بافت فرش انجام می شود، یکی از کارهای حساس به شما می رود که به مهارت و تجربه بستگی دارد. پرداخت فرش به دو صورت دستی و ماشینی انجام می شود. در روش دستی، با استفاده از قیچی های مخصوص، کل سطح فرش صاف می شود. در روش ماشینی از ماشین تراش های ویژه ی این عملیات بهره می گیرند. نحوه ی کار این نوع از دستگاه ها، گردش دایره ای شکل روی سطح و کندن پرزهای سطح آن است. البته با استفاده از دستگاه موزر هم می شود در ابعاد کوچک، سطح را پرداخت کرد؛ اما استفاده از این وسیله به تجربه و مهارت خاصی (مانند آرایشگران) نیاز دارد. مهمترین نکته در پرداخت فرش، حجم برداشت پرز است.

پرداخت فرش ماشینی و دستباف

پرداخت فرش ماشینی و دستباف یکی از مهمترین و اصلی ترین مراحل بافت فرش می باشد. پرداخت به معنی صاف کردن سطح فرش از پرزهای اضافی است. در شستشوی فرش های دستباف، پرداخت، یا در هنگام بافت یا در پایان عملیات بافت انجام می شود. در صورتیکه پرداخت فرش دستباف در هنگام بافت انجام بشود، پس از بافته شدن ۲ تا ۴ رج، برای برطرف کردن ایرادات احتمالی و مشاهده ی فرش، عملیات پرداخت صورت می پذیرد. همچنین این عامل باعث حس بهتر در بافنده ی فرش می شود. ممکن است پس از چندین ردیف یا پس از یک روز کاری، عمل پرداخت انجام شود. روش دیگر پرداخت فرش دستباف، استفاده از قیچی های مخصوص یا دستگاه های برقی برای پرداخت سطح فرش، پس از بافته شد کامل است. در فرش های ماشینی نیز عملیات پرداخت صورت می پذیرد، اما ماهیت آن با توجه به اتوماتیک بودن قالیشویی بافت کمی متفاوت است.

نحوه پرداخت فرش با دستگاه

نحوه پرداخت فرش با دستگاه یک مرحله با اهمیت به شمار می آید. پرداخت یکی از اعمالی است که روی فرش های دستباف انجام می شود. این عمل که در وضوح نقش و نگار اثر دارد، در راستای خلاف خواب فرش انجام می شود. بدین منظور از دو شیوه ی دستی و ماشینی استفاده می شود. در شیوه ی دستی که به تجربه و مهارت استادکار نیاز است، این عمل با قیچی انجام می شود. در روش ماشینی، یک دستگاه این عمل را انجام می دهد. این دستگاه از یک شانه برای صاف کردن سطح، تیغ تیز یا قیچی برای برش پرزهای اضافی و کیسه جهت جمع آوری پرزهای بریده شده، تشکیل شده است. در پرداخت فرش باید دقت زیادی به خرج داد؛ در غیر این صورت زحمات بافنده از بین می رود. ارتفاع پرز فرش توسط شانه دستگاه تنظیم می شود. ارتفاع پرز به مشخصه فرش تبدیل می شود.

شعبه شمیرانات

شعبه غربــــ

شعبه شـــرق

شعبه شمـــال

شعبه جنوبــــ

شعبه کرج