قالیشویی در پاسداران

قالیشویی در پاسداران

افرا قالیشویی در پاسداران

کارخانه قالیشویی افرا در شهر صنعتی چرمشهر میباشد که تعداد زیادی پرسنل دارد.

و در عین حال از دستگاه قالیشویی مدرن برای انواع خدمات فرش استفاده میکند.

فرش های مشتریان طبق سفارش و نوع خدمان دسته بندی میشود و هرکدام به قسمت خاص خود میرود.

به طور مثال فرش هایی که فقط برای شستشو هستند به یک محوطه بزرگ در کارخانه منتقل می یابند.

و مراحل ان طی میشود و فرش هایی که خدماتی مثل رفوگری و یا ترمیم ریشه فرش و .. دارند به قسمت های خودشان منتقل میشوند.

اما سوال این جاست که حال که کارخانه چرمشهر است، شعبه های  قالیشویی به چه معناست؟

قالیشویی افرا در تمام مناطق تهران سعی کرده است شعبه های خود را اقتتاح کند که به راحتی بتواند به سراسر تهران و حومه سرویس بدهد.

از این رو شعبه قالیشویی در پاسداران را افتتاح کرده است که به راحتی ساکنین پاسداران و اطراف ان ها میتوانند سفارش خود را ثبت کنند و

کارکنان افرا که در منطقه پاسداران هستند فرش هایتان را در کوتاه ترین تایم ممکن جمع میکنند و به کارخانه قالیشویی مبرند.

 

شماره شعبه قالیشویی در پاسداران

خوبی ایجاد شعبه های مختلف در سراسر تهران این است که در زمان صرفه جویی میشود.

یعنی دیگر ساکنین محترم پاسداران دیگر نگران نباشند که برای شستشوی فرش خود.

در این ترافیک دیر برسند فرش هایشان را جمع کنند .

و یا سر تایم به مشکل بخورند، در زمان تاین شده کارکنان با مشتریان هماهنگ میکنند.

زیرا ان ها برای منطقه پاسداران هستند و در دسترس منطقه شما.

شماره های شعبه قالیشویی در پاسداران : ۰۲۱-۲۶۱۲۰۸۶۶-۲۶۱۴۸۰۵۱

همچنین با سفارش آنلاین در فرم سفارش آنلاین از ۲۰% تخفیف ویژه برخوردار شوید.

شماره و آدرس خود را ثبت کنید تا کارکنان در شعبه خودتان با شما تماس بگیرند.

و هاهنگی لازم را در زمان مورد نظر خودتان انجام میدهند و شماره رانندگانی که به سرویس شما میاند نیز در اختیارتان گذاشته میشود.