شستشوی فرش با اصول مذهبی

شستشوی فرش با اصول مذهبی

شستشوی فرش با اصول مذهبی چیست ؟

آلوده شدن فرش منزل امری اجتناب نا پذیر است.اگر در منزل تان کودک خردسال هم داشته باشید که احتمال آلودگی بسیار بیشتر است. ممکن است بر اثر آلودگی فرش منزل شما نجس شود.برای از بین بردن نجاست از روی فرش چه کاری به ذهنتان می رسد.که شستشوی فرش با اصول مذهبی انجام شود.در کشورهای اسلامی که اصول مذهبی و شرع مقدس رعایت می شود .حتی در شست و شوی فرش های نجس شده.شستشوی فرش با اصول مذهبی در قالیشویی انجام می شود.

شستشوی فرش با اصول مذهبی به این گونه است.که فرش یا باید با آب کر شسته شود که منطور از آب کر آبی است که حجمی برابر با ابعاد یک مکعب با ضلع سه وجب و نیم داشته باشد.باید توجه داشت که حجم آب لباسشویی به اندازه ی آب کر باشد تا اصول مذهبی در ان رعایت شود.و اگر پتو یا موکت نجس شده باشد پاک شود.در شستشوی فرش و هم در شستشوی مبلمان  باید به این امر توجه داشت .که در صورت استفاده از آب راکد برای شستشو، آب کر باشد تا نجاست برطرف شود. یکی دیگر از روش های شستشوی فرش با اصول مذهبی استفاده از آب جاری است.که این دومی راحت تر از قبلی است. یعنی آبی که جریان داشته باشد و در حرکت باشد و قطع نشود.می تواند نجاست را از روی فرش بر طرف کند و فرش شما پاک شود.

نحوه شستشوی فرش با اصول مذهبی

امروزه در تمامی قالیشویی ها از آب جاری برای شستشوی فرش استفاده می شود.

استفاده از آب جاری و شلنگ آب با فشار زیاد در شستشوی فرش

و شستشوی مبلمان در قالیشویی های بزرگی همچون افرا باعث می شود.

که اصول مذهبی در شستشوی فرش به طور کامل رعایت شود.

و نجاست روی فرش یا موکت شما به طور کامل از بین برود.

هر چند که در اصول مذهبی و شرع مقدس نجاست به تنهایی با آب به طور کامل بر طرف می شود.