تاریخچه شستشوی قالی کرمان

تاریخچه شستشوی قالی کرمان

تاریخچه قالی کرمان

پس از اینکه شال بافی در کرمان رو به افول پیدا کرد، قالب بافی در کرمان شروع به گسترش پیدا کرد. در آغاز قالب بافان کرمانی با استفاده از طرح های همان شالهای قدیمی بافت خود را انجام می دادند. این دوره را می توان آغاز دوره قالب بافی شناخته شده در کرمان دانست. پس از آن، در دوره بعد، قالب بافان کرمانی رو به سوی استفاده از نقش های سنتی تر آوردند. نقوشی که ریشه در سنت ایرانی اسلامی داشتند. این دوره نیز در روزگاری رو به افول رفت و قالب بافی در کرمان وارد مرحله بعدی خود شد. در این زمان قالی های کرمانی اصالت خود را از دست دادند و به سمت استفاده از نقش های فرانسوی رفتند. این نقوش در طی زمان با فرهنگ ایرانی دوباره تلفیق شدند و قالی کرمان توانست با استفاده از تمامی این تجربیات به بالاترین سطح خود در طول تاریخ برسد.

شستشوی قالی کرمان

شستشوی قالی کرمان بسیار مهم است. اگر شما هم یک قالی اصیل بافت کرمان دارید، قطعا می دانید چقدر ارزشمند است و به سادگی آن را در معرض خراب شدن قرار نخواهید داد. اگر در شستشوی قالی بی دقتی صورت بگیرد، می تواند آنرا تخریب کند و دیگر آن ارزش سابق را از دست خواهد داد. برای همین از قالی کرمان خودتان به دقت مراقبت کنید و نگذارید چنین اتفاقی بیافتد. برای این منظور بهتر است با شیوه های خانگی این کار را انجام ندهید. چرا که در این شیوه ها، هم به تار و پود قالی بر اثر فشار وسایل شستشو وارد می شود و هم از جهتی به خوبی آب کشی امکان پذیر نمی باشد. مواد شوینده اگر به صورت کامل از قالی خارج نشوند، باعث پوسیدگی پود ها می شوند. همچنین قرار گرفتن قالی در معرض آفتاب برای خشک شدن هم میتواند باعث تخریب رنگ آن شود.

نقشه انواع قالی کرمان

قالی کرمانی در معرض تغییرات بسیار زیادی قرار گرفت.

در هر دوره تاریخی، سبک هایی در کرمان پدید آمدند.

که منجر به این تحولات شدند.

تغییرات مربوط به این نقشه ها را می توان در سیر زمان بسیار مثبت ارزابی کرد.

هر دوره تاریخی باعث شد تا طراحان قالی کرمانی به مرحله ای از نبوغ و تکامل برسند.

در هر دوره یه طرح و موتیف، به قالی کرمانی وارد شد.

مثلا زمانی که طرح های گوبلن وارد شدند،

گل فرنگ در قالی کرمانی به شدت گسترش یافت.

یا به عنوان مثال در قالی های این شهر شما به وفور شاهده نقش هایی که از طبیعت الهام گرفته اند، مانند گل، برگ و درخت هستید. برخی از این طرح ها نیز بر اساس داستان های ایرانی شکل گرفته اند. به عنوان نمونه می تواند به طرح لیلی و مجنون اشاره نمود. قالی کرمان سرشار است از طرح و نقش های زیبا