از قالی پازیریک چه میدانید ؟

از قالی پازیریک چه میدانید ؟

شستشوی قالی پازیریک

به منظور حفاظت از سرما و رنج ناشی از آن بشر سال هاست که اقدامات گوناگونی را انجام داده است. تهیه پوشش و یا آتش را شاید به عنوان اولین راهکارهای بشر بتوان در نظر گرفت. بتدریج او توانست لباس های مختلفی را از اجناس مختلف تهیه نماید با این حال او برای استراحت دوستدار استفاده از زیر انداز گرم و نرمی بود که بتواند آسایش بیشتری را داشته باشد. بر این اساس زیر اندازهای مختلفی را تهیه نمود. البته با توجه به اینکه این نوع وسایل بدلیل جنس شان قابلیت ماندگاری طولانی را ندارند آثار بر جای مانده باستانی به ندرت بدست مان رسیده است. اولین آثار باستانی بجای مانده از قالی بافته شده در محلی به نام پازیریک به دست آمده است. معنی قالی پازیریک در حقیقت از نام محل کشف اولین قالی بدست آمده و شستشوی قالی روش های مختلف دارد.

آثار باستانی از جمله موارد مستندی است که نشان دهنده قدمت تمدن و فرهنگ جوامع بشری می باشند. به کمک این آثار بدست آمده توانسته ایم از نحوه زندگی و شرایط فرهنگی و تاریخی جوامع مطلع شده و صحت اطلاعات تاریخی بجای مانده توسط آنها تایید می شوند. باستان شناسان همواره در حال کشف و بدست آوردن هرگونه اثر تاریخی بوده تا بتوانند زندگی انسان ها را در دوران های مختلف کشف نموده و اطلاعات مختلفی را در اختیار اندیشمندان و تاریخ نویسان قرار داده اند. بطوریکه به سختی می توان قیمتی را برای برخی از این آثار تعیین نمود. البته اکثر دولت ها سعی می نمایند تا این گنجینه های تاریخی را در موزه ها و مکان های خاصی نگهداری نمایند. اولین قالی کشف شده قالی پازیریک نامگذاری شده است. یکی از بی نظیر ترین آثار باستانی که نمی‌توان ارزش مالی آن را تعیین نمود قیمت قالی پازیریک است.

نقشه قالی پازیریک

آثار به جای مانده از نسل های قبل توسط باستان شناسان کشف و بررسی می شوند.

در این آثار با انواع وسایلی که مردم در زندگی به کار می بردند آشنا می شویم.

سیر تکاملی و رشد علمی نیز در این وسایل توسط باستان شناسان و دانشمندان کشف شده است.

این ابزار و یا وسایل زندگی یا حتی تزیینی نمایانگر فرهنگ و غنای هر قوم و قبیله ای بوده است.

چگونگی زندگی و امکانات و مصرف منابع در آنها مشخص است.

قدیمی ترین فرش به جای مانده که تاکنون کشف شده است.

 فرش پازیریک است که در درهای به این نام کشف شده.

جالب است بدانیم که این فرش دارای نقش سوارکاران و حیوانات(سر عقاب و بدن شیر و آهو) است.

با توجه به نقش های موجود در این قالی و شباهت آنها.

با نقش های موجود در تخت جمشید قدمت آن به پارت ها یا مادها نسبت داده می‌شود.