انبار کردن فرش

آیا میدانید انبار کردن فرش ها به چه صورت است

اصول انبار کردن فرش های مختلف

فرشها همیشه در خانه ها و آپارتمانها یا بعضا اماکن اداری و زیر پا پهن نمی شوند ، بلکه گاهی نیاز به انبار کردن فرش داریم .

از انبار کردن یک فرش در انباری منزل شخصی مان گرفته تا انبار کردن  فرش تعداد زیادی تخته فرش در انباری موزه ها ، بازار ، گمرک و … . گرچه انبار کردن فرش کاری ساده به نظر می رسد.

گویی که هیچ دقت و وسواس خاصی لازم نیست ، اما انبار کردن غیر اصولی فرشها می تواند باعث وارد آمدن آسیب جدی به آنها شود .

برای انبار کردن فرش ها در کلیه انبارها یکسری اصول یکسانی است که بهتر است رعایت شود .

از جمله آنکه سمپاشی بطور دوره ای در محل انبار شدن فرشها انجام شود تا از ورود هر گونه حشره موذی و آسیب رسان جلوگیری شود .

انبار ،  دستگاه تهویه مناسبی داشته باشد . پنجره و نورگیری انبار مناسب باشد .

تا نور طبیعی به میزان مناسب و نه زیاد به داخل آن نفوذ کند .

مهمتر از همه آنکه انبار از مصالح ساختمانی مناسبی درست شده باشد تا کمتر در خطر آسیب بلایای طبیعی باشد .

فرشها در مکانهای مختلفی انبار می شوند که در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته انبارهای موزه ای و غیر موزه ای تقسیم می شوند .

در این میان به دو روش شرایط نگهداری فرش در انبار بازار و انبار گمرک کههر دو از جمله انبارهای غیر موزه ای هستند اشاره می شود .

اصول نگهداری از انبار کردن فرش

در بازار تعداد زیادی تخته فرش معمولا در داخل مغازه ها نگهداری می شوند . این فرشها به صورتهای لول شده ، تا شده و تخت نگهداری می شوند .

برای انبار کردن فرش  بازار در حالت تخت ، قالی ها بر روی تخته های چوبی پهن شده سپس بر روی سطح آن نفتالین پاشیده شده و قالی دیگری بر روی آن قرار داده می شود .

لول کردن و تا کردن قالی معمولا به دلیل کمبود جا انجام شده و روشی چندان اصولی نیست .

در روش لول کردن قالی ها را لوله کرده و بر روی تخته های چوبی قرار می دهند  همانند شستشوی فرش در قالیشویی.

در روش تا کردن نیز قالی را بر روی تخته چوبی پهن کرده نفتالین را به سطح آن می پاشند و قالی را از گوشه ها به درون تا می زنند .

اصول انبار کردن فرش در گمرک

یکی از مکانهایی نگهداری فرشها ، انبار کردن فرش  گمرک است .

زمان حمل و نقل فرش از جمله مواقعی است که فرشها بسیار در معرض آسیب جدی قرار می گیرند.

حمل و نقل می تواند به صورت زمینی ، دریایی و یا هوایی باشد .

در حمل و نقل هوایی احتمال آسیب دیدن فرشها بسیار کمتر است اما در حمل و نقل زمینی و بخصوص دریایی نکات بیشتری را باید رعایت نمود .

در حمل و نقل زمینی باید محل بار کامیون ضد عفونی شده و سپس بارگیری انجام شود .

در حمل و نقل دریایی نیز فرشها عدل بندی شده و سپس عدلها در کانتینر مخصوص قرار داده شده و در کشتی بارگیری می شوند .

که به دلیل وجود رطوبت و امکان آسیب دیدن جدی فرشها محیط باید ضدعفونی و کاملا تمیز باشد .