شستشوی موکت در قالیشویی

موکت منزل یکی از بهترین کفپوش هاست که در خانه های ایرانی مخصوصا خانه هایی که بچه کوچک دارند بسیار رایج است، موکت ها دو نوع هستند :موکت هایی که به کف زمین چسبیده است و موکت هایی که از زمین جدا میشود. ولی اکثرا در خانه ها شاهد موکت های چسبیده هستیم و یا اینکه کندن انها دشوار است. در ای صورت شستشوی موکت جطور صورت میگیرد؟

شستشوی موکت در قالیشویی یکی دیگر از خدمات مربوط به قالیشویی است که دو حالت دارد :

اگر موکت چسبیده باشد که در محل خشکشویی صورت میگیرد یعنی کارکنان ما با دستگاه های مناسب در محل موکت ها را خشکشویی میکنند.

اگر موکت را بتوان جدا کرد که مانند شستشوی فرش به کارخانه برده میشود و شستشوی مناسب روی ان انجام میشود.