قلم زنی فرش چیست ؟

گاهی اوقات ممکن است بر اثر شستشوی فرش  دستباف رنگ های ان در هم قاطی شده و پخش شود و یا ممکن است در اثر ریختن آب و مایعات روی فرش دستباف تان رنگ های نخ فرش با هم مخلوط شده و طرح فرش را خراب کنند. قلم زنی فرش یا رنگ برداری فرش راه حل بسیار خوبی برای مقابله با این مشکل است.

قلم زنی فرش کاری تخصصی است و نیاز به دقت و زمان دارد.پس اگر فرش شما به این مشکل دچار شده برای قلم زنی ان عجله نکنید و ان را به دست مراکز قالیشویی های مطمئن بسپارید مثل افرا که با داشتن متخصصین مجرب کار شما را انجام میدهند.