این روزها مراکز قالیشویی زیادی را میبینیم که فعالیت های خود را اغاز کرده و خدماتی برای مردم ارائه میکنند.

از بین این مراکز قالیشویی افرا از شهرت بیشتری برخوردار شده است زیرا خدمات متفاوتی دارد از جمله این خدمات:

۱- شستشوی فرش

۲-قلم زنی فرش های دستباف و ماشینی

۳-شستشوی موکت در محل

۴-خشکشوییی انواع مبلمان

که هرکدام از این خدمات با گارانتی ۱ هفته میباشد که اگر ایرادی کار داشت حتما رسیدگی میشود.