این روزها مراکز قالیشویی زیادی را میبینیم که فعالیت های خود را اغاز کرده و خدماتی برای مردم ارائه میکنند.

از بین این مراکز قالیشویی افرا از شهرت بیشتری برخوردار شده است زیرا خدمات متفاوتی دارد از جمله این خدمات:

1- شستشوی فرش

2-قلم زنی فرش های دستباف و ماشینی

3-شستشوی موکت در محل

4-خشکشوییی انواع مبلمان

که هرکدام از این خدمات با گارانتی 1 هفته میباشد که اگر ایرادی کار داشت حتما رسیدگی میشود.